صفحه در حال بارگذاری است ...
 آخرین خبرهای داغ

کارکرد و عملکرد سایت

این نظر سنجی در مورد عملکرد فعالیت سایت است

ایا از عملکرد نیکا کامپیوتر راضی هستید ؟

مهلت شرکت در این نظر سنجی به اتمام رسیده است

بسیار زیاد [0%]
رای
زیاد [0%]
رای
متوسط [0%]
رای
خیر [0%]
رای
اصلا [0%]
رای

تاریخ ایجاد
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
مهلت شرکت
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
ارسال شده توسط
واحد نظر سنجی
شرکت کنندگان
۰