صفحه در حال بارگذاری است ...
 آخرین خبرهای داغچگونه می توان استرس را کاهش داد؟

جمعه ، ۱۳ مرداد ۱۳۹۶       سوالات عمومی

1⃣تمرکز کردن 
2⃣یادداشتهای روزانه 
3⃣تفکر هدایت شده
4⃣تمرینات تنفسی
5⃣گوش دادن به موسیقی
6⃣تمرکز و مدیتیشن
7⃣خود هیپنوتیزمی