صفحه در حال بارگذاری است ...
 آخرین خبرهای داغنقاط صحیح برای گذاشتن کیسه یخ در هنگام بروز گرمازدگی کدامند؟

چهارشنبه ، ۱۵ شهریور ۱۳۹۶       سوالات عمومی

نقاط صحیح برای گذاشتن کیسه یخ در هنگام بروز گرمازدگی/ فرد را فورا به سایه و جای خنک منتقل کرده و روی شریان های اصلی بدن کیسه یخ قرار دهید.

در تصویر زیر به صورت کامل میتوانید مشاهده نمایید: