صفحه در حال بارگذاری است ...
 آخرین خبرهای داغروش نجات و خروج از خودروری سقوط کرده داخل آب چگونه است؟

پنجشنبه ، ۱۹ مرداد ۱۳۹۶       سوالات عمومی

⭕️روش نجات و خروج از خودروری سقوط کرده داخل آب :
سقوط خودرو در آب يکي از ترسناک ترين سناريوهايي است که در زندگي هر انساني مي تواند رخ دهد و البته احتمال اينکه در زندگي تجربه اش کنيم پايين است ولي بهتر است از قبل اطلاعاتي در مورد آن داشته باشيم.
وقتي که خودرويتان در حال غرق شدن است, ترس و وحشت تمام وجودتان را فرا خواهد گرفت پس آرامش خودتان را حفظ کنيد.
مطمئنا در اولين قدم سعي مي کنيد که درب خودرو را باز کنيد ولي آمار نشان مي دهد که در اکثر مواقع اين راه جواب نمي دهد.
کم کم داخل خودرويتان پر از آب مي شود. هرچقدر که پايين تر برويد فشار بيشتري از طرف آب به خودرويتان وارد مي شود.
فشارها از همه طرف به درب هاي خودرو وارد مي شوند. پس کاري که بايد انجام دهيد اين است: منتظر بمانيد تا خودرويتان کاملا پر از آب شود.
در اين زمان فشاري که به تمام خودرويتان وارد مي شود در حالت متعادل قرار گرفته و درب خودرويتان باز خواهد شد. فقط به ياد داشته باشيد که بايد به خوبي نفستان را در سينه حبس کنيد.
اگر هم خودرويتان برروي آب قرار گرفته باشد و هنوز در آب فرو نرفته باشد بهتر است هرچه زودتر درب خودرويتان را باز کنيد
آخرين راه هم شکستن شيشه هاي خودرو است که پليس و يا کساني که در صحنه حضور دارند مي توانند انجام دهند