صفحه در حال بارگذاری است ...
 آخرین خبرهای داغ

مامیران کبیر

گیاهان دارویی

سایدبار راستسایدبار راست
مامیران گیاه چند ساله است که دارای برگ های سبز متمایل به زرد با لوب های کاملا مشخص و گل های زرد متمایل به نارنجی است . این گیاه تا حد زیادی شبیه گیاهان خانواده Brassicaceae است اما تنها مشخصه تمایز این گیاه از خانواده اخیر ، لاتکس نارنجی رنگ یا زرد است که از ساقه های شکسته خارج می شود.

عوارض جانبی :
مصرف زیاد مامیران کبیر تولید مسمومیت می کند و حتی استفاده زیاد آن بصورت له شده روی رخم ها نیز همین خطر را دارد زیرا از راه پوست جذب بدن می شود . بنابراین باید مصرف آن در حد گفته شده باشد و تحت نظر متخصص مصرف شود.

نحوه کاشت :
میوه مامیران باریک و دراز بوده که دانه ها در داخل آن قرار گرفته اند و شیره ای زرد رنگ درآن وجود دارد که پوست را می سوزاند و برای از بین بردن میخچه پا بکار می رود این گیاه در شمال ایران ،گیلان و مازندران به حالت خودرو می روید

خواص :
این گیاه سمی است و استفاده زیاد از آن باعث تشنج می شود . مامیران کبیر دارای آلکالوئید های مختلفی مانند چلیدونین ، هیموچلیدونین ، کلریتین ، پروتوپین ، آلیکری توپین ، هربرین و اسپارتئین می باشد . در مامیران کبیر همچنین نمک های کلسیم ، منیزیوم و آلمینویم ، مواد رزینی و موسیلاژ موجود است .