صفحه در حال بارگذاری است ...
 آخرین خبرهای داغ

سایدبار راستسایدبار راست

آموزش طب سنتی مقدماتی

دوره آموزشی طب سنتی سطح مقدماتی(پیش نیاز دوره : پیش نیاز ندارد)

 سرفصل دوره آشنایی با طب سنتي (مقدماتي)

    تاریخچه و آشنایی با امور طبیعی و اخلاط چهارگانه
    آشنايي با مزاج های گوناگون
    آشنایی با اصول مزاج شناسی
    آشنایی با اعضای رئیسه و عملکرد انها
    آشنایی با اصول ششگانه تندرستی و تدابیر تغذیه (بهداشت خوراک - 1)
    تدابیر تغذیه (بهداشت خوراک - 2)
    تدابیر آب نوشیدن (بهداشت خوراک - 3)
    تدابیر آب و هوا (بهداشت فصول)
    تدابیر حرکت و سکون (بهداشت ورزش)
    تدابیر خواب و بیداری (بهداشت خواب)
    تدابیر احتباس و استفراغ (روش های پاکسازی بدن)
    تدابیر اعراض نفسانی (بهداشت روان)


این دوره به پایان رسیده است و امکان ثبت نام در آن دیگر وجود ندارد

دسترسی به درس ها برای شما امکان پذیر نمی باشد