صفحه در حال بارگذاری است ...
 آخرین خبرهای داغ

سایدبار راستسایدبار راست
عنوان درستاریخ برگزاریهزینهنوع برگزاری
درس اصلی
100 ساعت
۱۰ تیر ۱۳۹۶ تا ۳۱ تیر ۱۳۹۶ 100 امتیاز ثبت نام
آموزش طب سنتی پیشرفته آموزش طب سنتی پیشرفته
24 ساعت
۰۱ خرداد ۱۳۹۶ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۶ 500000000 امتیاز ثبت نام
آموزش طب سنتی مقدماتی آموزش طب سنتی مقدماتی
18 ساعت
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۰۵ خرداد ۱۳۹۶ 120 امتیاز ثبت نام
لوازم پزشکی و تعمیرات لوازم پزشکی و تعمیرات
32 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 100 امتیاز آموزش مجازیثبت نام
آموزش ساخت دست مصنوعی
120 ساعت
۲۱ بهمن ۱۳۹۵ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ 100 امتیاز آموزش مجازیثبت نام